مجموعه  AZMOONPTE و گروه آموزشی PTE Shortcut میزبان شما برای شرکت در آزمون های آزمایشی پیرسون هستند.
کلیه آزمون ها در سنتر تخصصی با فضای آکوستیک و حضور دائم استاد برگزار می گردد و کارنامه آزمون شما توسط استاد حاضر تحلیل می شود .
برای ثبت نام و شرکت در آزمون فرم زیر را تکمیل نمایید .

مرحله 1 از 2

50%