• قیمت: 1,260,000 تومان
    ماک پلاتینیوم با 12 درصد تخفیف به قیمت 70 دلار محاسبه شده است.