PLATINUM TEST PREPARATION KIT

تومان80

پیش آزمون های ماک موسسه پیرسون به شما کمک می کند تا با ساختار سوالات آزمون PTE بیشتر آشنا شوید.در واقع بهترین روش اثبات شده برای موفقیت در آزمون PTE استفاده از پیش آزمون های موسسه پیرسون است .می توانید به تفضیل در مورد ماک های pte در سایت ptepractice.com اطلاعات کسب نمایید یا جدول مقایسه پیش آزمون ها را اینجا مطالعه کنید .پس از انتخاب ماک مورد نظر خود هزینه آن را پرداخت کنید.کاشناسان ما اطلاعات کاربری را برای شما ارسال خواهندکرد .

دسته بندی: