پرداخت هزینه آزمون PTE

تومان800

از تاریخ 1397/11/08 هزینه ثبت نام آزمون PTE به 800 لیر تغییر کرده است.برای آزمون اول 10 درصد و برای آزمون دوم 3 درصد از مبلغ کسر می گردد.

نرخ لیر به قیمت روز محاسبه می گردد.در صورتی که برای اولین بار است که در آزمون PTE ثبت نام میکنید برای بهره مندی از تخفیف 10 درصدی با کارشناسان ما تماس بگیرید تا کد تخفیف را در اختیار شما قرار دهند و پس از دریافت کد تخفیف در مرحله پرداخت آن را وارد نمایید.
اطلاعات مورد نیار برای ثبت نام آزمون PTE را تکمیل کنید و سپس اقدام به پرداخت نمایید .

دسته بندی: